Jak co roku poza biegiem głównym na 5 i 10 km organizujemy również trzy biegi towarzyszące. Będą to Bieg Małego Patrioty (1350 m), Bieg Młodego Patrioty (2700 m) oraz Bieg Krasnala (ok. 340 m). Na wszystkie z nich obowiązują zapisy. Na biegi młodzieżowe zapisy elektroniczne, a na Bieg Krasnala zapisy w dniu biegu w biurze zawodów. Ten ostatni jest biegiem bezpłatnym natomiast biegi dla młodzieży na dystansach 1350 i 2700 m są odpłatne. Oto szczegóły wydarzeń towarzyszących.

Bieg Małego i Młodego Patrioty 1350 m i 2700 m

 • Start obu biegów o 10:00. Do biegu będą prowadzone zapisy elektroniczne do 21.04.2024,
 • Każdy z uczestników otrzyma imienny numer startowy, wodę, wafelek, odlewany medal biegu.
 • Koszt uczestnictwa wynosi 20 zł. (płatność online przy zapisach lub na numer konta podany poniżej. W tytule przelewu prosimy napisać: Kobierzyce, Imię, Nazwisko)
 • obowiązuje limit 200 miejsc na oba dystanse razem. Niewykorzystane miejsca w terminie do 21.04.2024 zostaną przekazane do puli miejsc na bieg główny 5 i 10 km,
 • obowiązuje limit czasowy – 20 min

Kategorie wiekowe:

 • Biegu Małego Patrioty 8 lat i nie więcej niż 12 lat (rocznikowo),
 • Biegu Młodego Patrioty 13 lat i nie więcej niż 16 lat (rocznikowo).

Za każdego uczestnika biegu opiekun prawny będzie podpisywał w biurze zawodów oświadczenie o starcie na własną odpowiedzialność oraz o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestniczenia w zawodach.

Bieg Krasnala

 • bieg jest bezpłatny,
 • start 12.30,
 • zapisy w dniu biegu w biurze zawodów od godziny 8.30 do wyczerpania limitu miejsc. Limit miejsc to 50 dzieci,
 • bieg jest bezpłatny na symbolicznym dystansie ok. 340 metrów,
 • każdy z uczestników otrzyma pamiątkowy numer, medal oraz słodki upominek,
 • obowiązuje limit wiekowy do 7 lat.